ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 10 สุดท้าย

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 10 สุดท้าย

การแข่งขันนำเสนอไอเดียภายใต้แนวคิด New Farming Model 2030

    ในปี 2030 คุณคาดการณ์ว่าการเกษตรโลกในยุคนั้นจะเป็นอย่างไร อยากให้ภาคการเกษตรของประเทศไทยพัฒนาไปในแนวทางไหน

     ที่จีนมีโมเดลปลูกข้าวในทะเลทราย อิสราเอลมีระบบการให้น้ำไม่พึงพาชลประทาน สิงคโปร์มีฟาร์มออแกนิครูปแบบใหม่ ปลูกผักแนวดิ่งแบบครบวงจร

    ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทย หนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่เหมาะสมกับการทำการเกษตรมากที่สุด จะลุกขึ้นมาแปลงเปลี่ยนภาคการเกษตร

     มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตรด้วยไอเดีย นวัตกรรม เพียงแค่คุณมีไอเดีย มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ แต่เป็นจริงได้ด้วยนวัตกรรม ไม่ว่าคุณจะเป็น

New Farming Model 2030

เพียงแค่คุณมีไอเดีย มีความคิดสร้างสรรค์

คิดนอกกรอบ แต่เป็นจริงได้ด้วยนวัตกรรม ไม่ว่าคุณจะเป็น


1. นักเรียน/นักศึกษา - ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง หาโอกาส พื้นที่ที่จะได้แสดงศักยภาพของตัวเอง

2. วิศวกร/Developer/Maker - โอกาสที่จะใช้ความสามารถของคุณ ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาของภาคการเกษตรของประเทศไทย

3. สายการตลาด - ที่ต้องการความท้าทายกับโจทย์การทำการตลาด และคิด Business model ด้านการเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในโจทย์ที่ยากที่สุดของประเทศ

4. สถาปนิก - ที่สนใจการออกแบบพื้นที่การเกษตรของโลกอนาคต ตึก โรงเรียน โรงพยาบาล กระแสการปลูกพืชในเมือง

AgSeed

5. Startups - ที่ทำด้านการเกษตร หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง โอกาสในการเปิดตัวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในวงการ AgTech มาถึงแล้ว

6. นักคิดอิสระ - หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบคิดชอบแก้ปัญหา และมักจะมองภาพไกลไปยังโลกในอนาคตเสมอ ถ้าคุณสนใจแก้ปัญหาด้านการเกษตรอย่างจริงจัง นี่คือเวทีของคุณ


ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน


New Farming Model

รูปแบบการจัดการฟาร์ม (New Farming Model) คือฟาร์มปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์รูปแบบใหม่ที่ถูกออกแบบจากการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาการทำเกษตรที่ขาดแคลนพื้นที่และมีจำกัด สภาพดินเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีเป็นระยะเวลานาน การพึ่งพาสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ รวมทั้ง ผลผลิตมีคุณภาพต่ำ และไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งเพาะปลูกได้

New Farmin Model

 


กำหนดการ (Agenda)

วันนี้ ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2561     เปิดรับสมัคร

วันที่ 2 สิงหาคม 2561     ประกาศผลทีมที่ได้รับคัดเลือก

วันที่ 6 สิงหาคม 2561     Workshop สำหรับทีมที่ได้รับคัดเลือก

วันที่ 9 สิงหาคม 2561     แข่งขันไอเดียรอบสุดท้าย

16:00 - 17:00

เริ่มลงทะเบียน

17:00 - 17:15

เกริ่นแนะนำภาพรวมการจัดกิจกรรม AgSeed

17:15 - 17:30     (กล่าวเปิดงาน โดย)

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

17:30 - 17:40     (กล่าวต้อนรับ โดย)

คุณลอยด์ วัฒนโฆวรุณ ผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

17:40 - 19:00

การแข่งขันประกวดไอเดีย รอบสุดท้าย (Pitching)

19:15 - 20:15     (Panel Discussion โดย)

- คุณโอฬาร วีระนนท์ CEO and Co-founder, Durian Corporation
- คุณวีระศักดิ์ สุระเรืองชัย หัวหน้ากลุ่มวิจัย, Freak Lab มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
- คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ Co-founder, Ricult
- คุณมณฑา ไก่หิรัญ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม, ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC Center)

20:15 - 20:30

Q & A

20:30 - 21:30

Networking Party

แขกรับเชิญพิเศษ และวิทยากร

คุณวีรศักดิ์ สุระเรืองชัย
คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ
คุณโอฬาร วีระนนท์
คุณมณฑา ไก่หิรัญ

กติกา (Rule)

   -   รับสมัครผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) ที่มีไอเดียการสร้าง / เปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรของประเทศไทย โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ขอแค่มีใจ และไอเดียที่น่าสนใจ เข้าร่วมการแข่งขัน AgSeed Episode I : New Farming Model 2030 พร้อมรับโอกาสในการเข้าร่วม Workshop และนำเสนอไอเดียในรูปแบบของ AgSeed Talk ในงานพบปะสังสรรค์ (MeetUp) ที่รวมคนที่สนใจ/คนในวงการการเกษตรจากหลากหลายสาขาอาชีพ โอกาสของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงวงการการเกษตรมาถึงแล้ว !

   -   ต้องเป็นไอเดียที่น่าสนใจ และสามารถทำได้จริง

   -   สามารถนำไอเดียที่มีในต่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้ แต่ผู้เข้าแข่งขันต้องคิดต่อยอดให้มากกว่าการนำไอเดียที่มีอยู่แล้วมาอธิบาย

   -   ผู้สมัครสามารถสมัครเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกไม่เกิน 3 ท่าน แต่ในใบสมัครให้ระบุตัวแทนเพียงคนเดียวเท่านั้น

   -   หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เข้าแข่งขันท่านใดมิได้ปฎิบัติตาม กฎและข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป

   -   คณะกรรมการมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้

   -   การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

รางวัล (Rewards)

   โอกาสที่จะได้พูดบนเวทีที่รวมคนในวงการ AgTech จากหลากหลายสาขาอาชีพไว้มากที่สุด อีกทั้งยังได้ร่วมงานกับ ABC center ภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่มีพันธมิตรเป็นสตาร์ทอัพและบริษัทต่างๆมากกว่า 1,000 บริษัททั่วประเทศไทย และมีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าย อบรม พร้อมโอกาสในการรับทุนสนับสนุนในการนำไอเดียของคุณไปสู่ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรที่เป็นจริง

   * ทั้งนี้เงินทุนสนับสนุนขึ้นกับรูปแบบและความเป็นไปได้ของไอเดีย ถ้าเป็นไอเดียที่ผ่านการทดลอง และสามารถเป็นจริงได้ มีโอกาสรับทุนสนับสนุนในการทำต้นแบบ"ขั้นต่ำ" 10,000 บาท ในขณะที่ไอเดียที่มีความเป็นนวัตกรรม เทคโนโลยี และมีศักยภาพในการสร้างเป็นธุรกิจ มีโอกาสรับเงินทุนสนับสนุนสูงสุด 1,500,000 บาท

Sponsors

NIA
Ananda
Betagro